Polityka Prywatności Serwisu internetowego letsparty.group

Niniejszy dokument stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego w ramach europejskich przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku.

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest przedsiębiorstwo Grupa Stadnicki Łukasz Stadnicki, z siedzibą w Oława (55-200) przy ulicy 1 Maja 37D, NIP 8992370571, REGON 389436227 będące właścicielem serwisu letsparty.group.

Email: info@letsparty.group

2. Gromadzenie danych osobowych.
Dane osobowe gromadzone są na podstawie dobrowolnego ich przekazania przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie letsparty.group, na podstawie aktywności i działań dokonywanych przez Użytkownika w Serwisie. Gromadzenie danych odbywa się również za pomocą plików cookies oraz mechanizmów podobnych, umożliwiających zapisywanie informacji w urządzeniach Użytkownika Serwisu, jeżeli pozwolą one na identyfikację Użytkownika.

3. Cel i podstawa gromadzenia danych osobowych.
Podstawą gromadzenia danych osobowych przez serwis letsparty.group (przedsiębiorstwo) są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. do celów podatkowych, jak również w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (która została zawarta poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika) oraz prawnie uzasadniony interes serwisu (albo przedsiębiorstwa), który obejmuje świadczenie, polepszenie i zapewnienie możliwie najlepszej jakości usług Użytkownikowi, informowanie o nich (usługach) Użytkownika, zapewnienie obsługi konta serwisu oraz jego serwisu (konta), prowadzenie badań i ich analiz, marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk, zapewnienie rozliczalności, wyświetlanie w Serwisie reklam dopasowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika.
Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) umożliwienia korzystania z Serwisu i dostarczanych przez Serwis usług,
b) zapewnienia obsługi konta Użytkownika,
c) zapewnienia kontaktu z Administratorem Serwisu,
d) zapewnienia kontaktu z obsługą techniczną Serwisu,
e) realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem,
f) obsługi reklamacji zgłaszanych przez Użytkownika,
g) monitorowania aktywności Użytkownika w Serwisie,
h) prowadzenia badań i analiz związanych z aktywnością w celu dopasowania lub polepszenia usługi oferowanych przez Serwis,
i) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, w tym związane z organizacją promocji oraz konkursów przez Serwis, wysyłanie informacji handlowej, informacji marketingowej,
j) dopasowywania wyświetlanych treści oraz reklam do zainteresowań Użytkownika, monitorowania pomiarów skuteczności oraz jakości dopasowania wyświetlanych k) treści i reklam jak również ich polepszania,
l) informowania o treściach i usługach Serwisu oraz partnerów Serwisu,
m) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji,
n) zarządzania systemami teleinformatycznymi (certyfikat SSL)
o) ochrony lub dochodzenia roszczeń,
p) statystycznych i archiwalnych,
r) zapewnienia wykonania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa,
W przypadku zapisania się na newsletter (informacje handlowe) Odwiedzający/Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez Odwiedzającego/Użytkownika danych osobowych (email) zg. z powyższą Polityką Prywatności, a w szczególności Odwiedzający/Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie informacji: handlowej, marketingowej, związanej z działaniem marketingu bezpośredniego, w tym związane z organizacją promocji oraz konkursów przez Serwis, o treściach i usługach Serwisu, jak również partnerów Serwisu.
Zakładając konto w serwisie letsparty.group Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującą w serwisie Polityką Prywatności. Serwis zapewnia Użytkownikowi kontrolę nad kontem oraz danymi zgromadzonymi na koncie Użytkownika. Podane przez Użytkownika dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa oraz Polityką Prywatności.

4. Uprawnienia Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych:
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych zgromadzonych w serwisie letsparty.group, a w szczególności do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) sprostowania swoich danych osobowych
c) usunięcia swoich danych osobowych (równoznaczne z usunięciem konta)
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych
e) przenoszenia swoich danych osobowych
f) nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu danych osobowych Użytkownika
g) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika
Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika do organu nadrzędnego, w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

5. Udostępnianie danych osobowych przez letsparty.group
Serwis letsparty.group nie udostępnia danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, podmiotom gospodarczym oraz innym instytucjom za wyjątkiem sytuacji wynikających z obowiązującego prawa, np. na żądanie podmiotów uprawnionych (policja, organy podatkowe, itp) lub wykorzystywania usług podmiotów wspierających lub współpracujących z letsparty.group w celu zapewnienia świadczenia usług Serwisu (np. utrzymanie serwerów i oprogramowania). Dane osobowe przekazywane są firmie LH.PL SP. z o.o. zajmująca się usługą techniczną serwerów. Do zapewnienia bezpieczeństwa wykorzystywany jest certyfikat SSL, a dane są szyfrowane metodą 128/256 BIT.

6. Okres przechowywania danych osobowych przez Serwis.
Serwis letsparty.group przechowuje dane osobowe Użytkownika na serwerach firmy LH.PL Sp. z o.o., (certyfikat SSL, dane szyfrowane metodą 128/256 BIT.) przez czas posiadania konta przez Użytkownika od momentu rejestracji. Po usunięciu konta lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowcch Serwis zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, który usunął konto bądź wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta w serwisie letsparty.group). W wyżej wymienionych przypadkach Serwis albo usunie dane albo dokona anonimizacji danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych będzie przetrzymywana przez okres trzech lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
W przypadku Użytkownika nieposiadającego konta dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym na urządzeniu Użytkownika przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Użytkownika zakładki i informacje o Serwisie.
Ponadto, w przypadku świadczenia usług o charakterze komercyjnym Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miejsce miało zdarzenie finansowe.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych.
Serwis letsparty.group dokłada wszelkich starań by dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny, ogranicza dostęp do danych osobowych Użytkownika osobom postronnym i dba by dostęp do w/w danych miały jedynie osoby bądź podmioty upoważnione i jedynie w zakresie niezbędnym ze względu na wykonywane przez nie zadania lub usługi. Serwis dba by wszystkie operacje na danych osobowych Użytkownika były wykonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników Serwisu. Współpracownicy oraz podmioty współpracujące z Serwisem przedstawiają gwarancję prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników serwisu letsparty.group.

8. Zmiany w Polityce Prywatności
Serwis letsparty.group zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany, weryfikacji oraz aktualizacji Polityki Prywatności Serwisu w dowolnym terminie. O wszelkich zmianach w/w Polityki Użytkownik będzie informowany za pomocą Serwisu i/lub wiadomości e-mail.

9. Kontakt i pytania w sprawie Polityki Prywatności i przetwarzania danych osobowych, inspektor danych osobowych.
Wszelkie pytania związane przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: info@letsparty.group lub listownie na adres siedziby Grupa Stadnicki Łukasz Stadnicki, ul. 1 Maja 37D, 55-200 Oława

Pliki cookies
Niektóre obszary serwisu letsparty.group mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internaty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji oraz gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań Użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu.
Serwis letsparty.group wykorzystuje plik Cookies w celu badania ruchu na stronie oraz dopasowania jej do preferencji Użytkownika.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Pliki Cookies mogą być kontrolowane i zarządzane poprzez ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika, niemniej jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonalność serwisu letsparty.group